Saker jag ogillar

torsdag, juli 20, 2006

Vägval

Det är dags att inse att även om jag är en bitter och klagande individ så finns det andra sakar att skriva om än just de jag tenderar att ogilla. Därför har jag bestämt mig för att frångå bloggens grundtanke och mer eller mindre börja skriva om allt möjligt. Givetvis kommer det jag ogillar fortfarande att ha en central plats i både mitt och bloggens liv.

Kanske blir det fler inlägg nu - förmodligen inte. Ett av mina favorituttryck passar in: "Mycket möjligt, men knappast troligt"
En spontan tanke om citat och uttryck - hur ska man låta läsaren veta hur det ska sägas, vilka ord som ska dras ut på och vilka pauser som eventuellt ska läggas in. Uttryckets fonetik och betoning om ni så vill? För det spelar verkligen stor roll i vissa fall. Hjälp? I just det här fallet ska "Mycket möjligt" uttalas lite hurtigt och studsigt följt av ett utdraget "men" med ungefär 3-4 e:n. Därefter skall "knappast troligt" sägas med ett lite lägre tonfall och på ett aningens överlägset sätt som att man vill visa för den som lyssnar att "Ha, trodde du på det själv eller?".

Jag börjar helt sonika med att, för att framstå som produktiv, flytta ett par inlägg från det försök till blogg som jag startade under namnet B-loggen.